facebook-call facebook-call

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה מוגשת לעתים קרובות לבית המשפט כנגד בקשה לצו קיום צוואה או כנגד בקשה לקבלת צו ירושה. יחד עם זאת, מדובר בהליכים משפטיים סבוכים ומורכבים, במסגרתם ידרשו המבקשים להוכיח בפני בית המשפט לדוגמה – כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמתי של המנוח או שזויפה או שנערכה בעת שהמנוח לא היה צלול וכשיר לערוך אותה.

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה אשר מסדירה את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו. צוואה היא למעשה הדרך המקובלת ביותר לתת ביטוי לרצון המצווה להוראותיו כיצד ברצונו לחלק את רכושו לאחר מותו.

בהקשר זה חשוב לציין, כי אדם שערך צוואה רשאי לשנותה בכל זמן נתון כל עוד הוא כשיר מבחינה קוגניטיבית.

מהי התנגדות לצוואה?

אמנם עקרון העל הוא מה היתה כוונת המנוח ורצונו של המנוח בעת כתיבת צוואתו ואולם הצוואה הכתובה היא לא סוף פסוק וניתן להתנגד לה.

התנגדות לצוואה יש להגיש באופן טכני לרשם לענייני ירושה בהתאם לחוק ובזמנים הקבועים בו. במקרה שבו ניתן צו קיום צוואה, יש להגיש תביעה לביטול צו קיום צוואה ולא התנגדות בעזרת עורך דין התנגדות לצוואה.

ההתנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה מוגשת  לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה. רשם הירושות מעביר את ההתנגדות, על המופרט בה לבית המשפט לענייני משפחה. או אז, מבקש קיום הצוואה יחשב תובע ואילו המתנגד לצוואה יחשב כנתבע. מבקש קיום הצוואה יגיש תגובה להתנגדות, מומלץ בעזרת עורך דין התנגדות לצוואה.

העילות להתנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה כוללת עילות שונות אפשריות וביניהן למשל : אי כשרות לצוות (סעיף 26 לחוק – פסלות מלרשת), אונס, איום וכו' (סעיף 30 השפעה בלתי הוגנת), טעות סופר (סעיף 32 לחוק), צוואה לטובת עדים וכו' (סעיף 35 לחוק – מעורבות בעריכת צוואה), העדר כשרות של המצווה ו/או דמנציה, זיוף צוואה וכו'.

את אלו על עורך דין התנגדות לצוואה מטעמכם להוכיח.

תגובה להתנגדות לקיום צוואה

לאחר שמוגשת התנגדות לצוואה במועד מורה רשם הירושה על העברת ההתנגדות לבית משפט מוסמך. בית משפט מורה לרוב למבקש את קיום הצוואה להגיש תגובה מטעמו להתנגדות.

לצורך הגשת תגובה להתנגדות חשוב לקבל סיוע משפטי מעורך דין המתמחה בתחום דיני עיזבונות – עורך דין התנגדות לצוואה, שכן גם כאן יש חשיבות לבניית אסטרטגית התגוננות מתאימה כנגד ההתנגדות לצוואה שהוגשה.

ניהול נכון של הליך התנגדות לצוואה דורש מומחה, חשיבה אסטרטגית להתמודדות עם העילות המוכרות בחוק להתנגדות לצוואה וכן באופן הנכון להוכחתן.

משרדנו צבר ניסיון רב ב25 השנים האחרונות בניהול תיקי עיזבונות והתנגדויות לצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה – תהליך

התנגדות לצו קיום צוואה היא הליך שמטרתו ערעור על חוקיות צוואה. מגישים אותו מתנגדים אליה החושבים או חושדים שהיא לא כשירה. יש להגיש את הבקשה תוך 14 ימים מאז שפורסמה  הצוואה בפומבי, ובתנאי, שלא ניתן צו לקיומה. הבקשה נידונה בבית הדין לענייני משפחה. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב חשיבות.

התנגדות לצו קיום צוואה – בדיקת תנאים מקדימים לבקשה

התנגדות לצו קיום צוואה אמורה להתבצע בצורה זהירה ויסודית. עורך הדין חייב לברר מספר תקדימים קיימים ובין היתר אם ידוע שהנפטר ערך צוואה מאוחרת מזאת שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. אם לקוחו יודע בוודאות כי היא  אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש, אם הוא חושד ויכול להוכיח שנפלו בה פגמים, שנערכה תחת השפעה לא הוגנת, שהכותב אותה לא היה כשיר מבחינה בריאותית או נפשית, אם אחד היורשים היה שותף לכתיבתה, שהיה עד בזמן שהיא נחתמה ובמקרים ותנאים אחרים. צריך להדגיש כי יהיה צורך להוכיח בוודאות את אמיתות כל מקרה עליו טוענים. כך בהבאת מסמכים, צילומים, הקלטות, עדויות והוכחות ברורות אחרות. בית המשפט  נותן משקל רב לרצון המוריש בעת עריכת הצוואה, ולכן, יש לשכנעו אחרת. בעת הדיון המשפטי ייצג עורך הדין את לקוחות בנאמנות רבה.

גישור ודיון

יש להגיש את הבקשה לבית הדין בצירוף מסמכים הכוללים תעודת פטירה, מסמכי הצוואה עצמה ואחרים נדרשים. בראשית הדיון מוצע לרוב הליך גישור המפשט את התהליך ועשוי להביא לסיומו המהיר והאלגנטי. יש בו יתרונות כי כל צד יכול לשלוט על תוצאותיו. הוא גם תורם למערכת יחסים משפחתית הוגנת בהמשך הזמן. ההסכם שיושג במהלכו יקבל תוקף משפטי.

ניהול תיק אחראי

עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל הקשבה סבלנית, ייעוץ, דיסקרטיות, מחירים נוחים וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים איכותיים ואחראיים ללקוחות רבים לאורך שנים ועוד. הוא ישרת בשמחה נוספים.

עורך דין התנגדות לצוואה

עורך דין התנגדות לצוואה מייצג לקוחות הטוענים נגד צוואה קיימת אבל לא רק. הוא מטפל גם בעניינים שונים הנוגעים לירושות, צוואות ומשפחה כלליים. הצורך להתנגדות מגיע בנסיבות שונות. קיימת דרך הקבועה בחוק להגשת מסמכי ההתנגדות לצוואה. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רלוונטי.

עורך דין התנגדות לצוואה – פועל במהירות ונחרצות

עורך דין התנגדות לצוואה חייב להיות נחרץ ומהיר תגובה כי יש להגיש את הבקשה תוך 14 יום מאז שפורסמה  הצוואה בפומבי, ובתנאי, שלא ניתן צו לקיומה. הוא מברר קודם אם מתקיימים תנאים מקדימים המאפשרים הגשת התנגדות בין היתר: אם הנפטר ערך צוואה מאוחרת מזאת שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. כאשר המבקש יודע בוודאות כי היא  אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש, שנפלו בה פגמים, שנערכה תחת השפעה לא הוגנת, אם אחד היורשים היה שותף לכתיבתה, כאשר היה עד בזמן שהיא נחתמה ובמקרים אחרים.  יש לציין כי  נושאים אלו מתבררים בדיון המשפטי ומחייבים הצגת מסמכים, צילומים ועדויות המאשרים זאת. במידה ומתברר לאחר בדיקות אלו כי יש מן הצדק בהגשת הבקשה הוא יפעל וייצג את לקוחותיו בעת הדיון. צריך לציין, כי הלקוח יכול לבקש את הבקשה גם כאשר התנאים הללו גבוליים, אבל ברור לו כי הוא נושא באחריות לגבי פסק הדין שיינתן.

הגשה עם מסמכים

בית הדין לענייני משפחה דן בטענות המתנגדים והמשיבים להם. הבקשה מוגשת בצירוף תעודת פטירה, מסמכי הצוואה עצמה ומסמכים נדרשים אחרים. ניתן להגישה באמצעות עורך דין בצורה מקוונת או אישית. קיימת פרוצדורה ראשונית של ניסיון גישור מחוץ לכותלי בית המשפט. הצלחה בו מקבלת תוקף משפטי ומונעת את המשפט עצמו.

ייצוג מטעם מומחים

עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ, דיסקרטיות, הכנת מסמכים והגשת בקשות, ייצוג, מחירים נוחים, ליווי וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הוא ישרת בשמחה נוספים.

התנגדות לצוואה מחיר

התנגדות לצוואה מחיר נקבע על פי כמות שעות העבודה הנדרשות בתיק ואלמנטים נוספים. ההליך נועד לעצור תהליך של אישור צוואה קיימת מתוך רצון לערער על חוקיותה. יש להגיש את ההתנגדות תוך  14 ימים מאז שפורסמה בפומבי ובתנאי שלא ניתן צו לקיומה. הדיון עליה מתנהל בבית המשפט לדיני משפחה. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב.

התנגדות לצוואה מחיר – על פי המקובל בתחום

התנגדות לצוואה מחיר נקבע על פי המחירים הקיימים בתחום ובכל מקרה הוא יהיה סביר. לימוד התיק והחומר המצוי בו, השיחות עם הלקוחות, ניסוח הבקשה וכדומה אורכים שעות רבות. במידה ומדובר על תיק מורכב מהרגיל אז המחירים יהיו גבוהים מעט יותר. צריך לומר כי התנגדות לצוואה מחייבת בדיקה זהירה כדי לוודא שאכן כדאי להגישה. צריך לבדוק אם ידוע שהנפטר ערך צוואה מאוחרת מזאת שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. אם המבקש יודע בוודאות כי היא  אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש, אם הוא חושד ויכול להוכיח שנפלו בה פגמים, שנערכה תחת השפעה לא הוגנת, שהמצווה לא היה כשיר מבחינה בריאותית או נפשית, אם אחד היורשים היה שותף לכתיבתה, שהיה עד בזמן שהיא נחתמה ומקרים אחרים היכולים להעיד על כך שאינה חוקית. בדיון שייערך יהיה צורך להוכיח את הטענות המוצפות בבקשה. כך בהבאת מסמכים, צילומים, עדויות וכדומה.

הגשה בצירוף מסמכים

יש להגיש את הבקשה בצירוף תעודת פטירה, מסמכי הצוואה עצמה ואחרים נדרשים. הדיון סביב הצוואה יכול להתנהל במהלך גישור ובאין הסכמה לגביו בבית משפט. עורך הדין המייצג יטען לטובת לקוחותיו וינסה להוכיח את טענותיהם ולהביא לביטול הצוואה או לכל היותר להגיע להסכמות חדשות עם היורשים האחרים.

ניהול תיק מיטבי

עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ, דיסקרטיות, מחירים נוחים וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים איכותיים ואחראיים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הוא ישמח לשרת נוספים.

הגשת התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה אמורה להיעשות תוך פרק זמן מוקצב מבחינת החוק. כדאי לבדוק את הנסיבות ואת התנאים המקדימים לפני ההגשה. לבקשה יש לצרף מסמכים שונים והכרחיים. הבקשה נידונה בבית דין לענייני משפחה. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רלוונטי.

הגשת התנגדות לצוואה – מבוססת וסבירה

הגשת התנגדות לצוואה אמורה להיות מושתתת על יסודות סבירים. צריך לומר כי אמורים להיות תנאים מקדימים חשובים שיש לקחת אותם בחשבון. בין היתר, אם הנפטר ערך צוואה מאוחרת מזאת שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. כאשר מבקש הבקשה יודע בוודאות כי היא  אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש. אם הוא חושד ויכול להוכיח שנפלו בה פגמים, שנערכה תחת השפעה לא הוגנת, אם אחד היורשים היה שותף לכתיבתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה, אם הכותב אותה היה במצב בריאותי ונפשי לא כשיר ובמקרים אחרים.  כל נושא כזה המוצג  מחייב הבאת הוכחה חותכת בעדות, בהצגת מסמכים רפואיים ואחרים, עם צילומים ועוד. כך שהמשימה הינה מורכבת. צריך עוד לציין הלקוח יכול לבקש את הבקשה גם כאשר התנאים הללו גבוליים, אבל הוא יישא באחריות לגבי פסק הדין שיינתן. יש לומר כי בית המשפט נותן משקל חשוב ומכריע לרצונות של כותב הצוואה ולכן, יש צורך במאמץ רב לערער על צוואה חוקית.

מסמכים מצורפים

הדיונים בסוגיה זאת נערכים בבית הדין לענייני משפחה. יש להגיש את הבקשה עם תעודת פטירה, מסמכי הצוואה ומסמכים נדרשים אחרים. עורך דין יכול לעשות זאת בצורה מקוונת או אישית. בית הדין מציע ניסיון גישור קודם אשר עשוי להצליח ולקבל תוקף משפטי על ידו. מומלץ לאמץ דרך זאת.

ייצוג מעולה

עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ סבלני, דיסקרטיות, הקשבה ואמפטיה, ייצוג, מחירים נוחים, ליווי וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הוא ישמח לשרת נוספים.

עו"ד התנגדות לצוואה

עו"ד התנגדות לצוואה מטפל במקרים אלו ובעניינים אחרים הקשורים לירושות, צוואות ומשפחה. הגשת בקשת להתנגדות צריכה להיעשות במהירות ובתנאים הקבועים בחוק. יש לוודא כי היא קיימים תנאים מקדימים המאפשרים הגשתה. הדיון בה נעשה בבית הדין לענייני משפחה. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע מפורט.

עו"ד התנגדות לצוואה – בקשה בצירוף מסמכים

עו"ד התנגדות לצוואה – מגיש את הבקשה בצירוף מסמכים נלווים. המסמכים המבוקשים הינם תעודת פטירה, מסמכי הצוואה עצמה ומסמכים אחרים נדרשים. ההגשה חייבת להיות מבוססת על יסודות סבירים. קיימים מספר תנאים מקדימים אותם עורך הדין חייב לברר. כך, אם ידוע שהנפטר ערך צוואה מאוחרת מזאת שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. אם מבקש הבקשה יודע בוודאות כי היא  אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש, כאשר הוא חושד ויכול להוכיח שנפלו בה פגמים, או שנערכה תחת השפעה לא הוגנת או בעת שלא היה כשיר מבחינה בריאותית או נפשית. לחילופין, אם אחד היורשים היה שותף לכתיבתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה ובמקרים אחרים. הבדיקה אמורה להיעשות מראש כי יהיה צורך להוכיח את אמיתות הדברים בעת הדיון העתידי. משימת ההוכחה הינה מורכבת ויהיה צורך בהבאת מסמכים, צילומים, הקלטות, עדויות והוכחות ברורות אחרות. בית המשפט  נותן משקל רב לצוואה חוקית כי היא רצון המוריש ולא קל לשכנעו אחרת.

דיון ממושך

הדיונים בבית הדין לענייני משפחה בעניינים אלו הינם ממושכים ומלווים בבירוקרטיה רבה. בית המשפט מציע תמיד לפנות לגישור הנחשב להליך פשוט ונוח יותר. כל צד יכול לשלוט על תוצאותיו ולפרוש ממנו בכל עת. ההליך גם מונע הקצנה במערכת היחסים המשפחתית האמורה להמשיך הלאה. ההסכם שיושג יקבל תוקף משפטי.

ניהול תיק מעולה

עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל הקשבה, ייעוץ, דיסקרטיות, ייצוג, מחירים נוחים וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הוא ישרת בשמחה נוספים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?