facebook-call facebook-call

איזון משאבים וחלוקת רכוש

הקושי הנעוץ בחלוקת רכוש נובע הן מהיחס של כל אחד מבני הזוג אל רכוש השנוי במחלוקת והן בשל אי בהירות המצב המשפטי.

במקרים רבים עולה מחלוקת בקשר לנכסים שאמורים להיות מחולקים, על אף ההבנה כי כל נכס וכל זכות שיש להם שווי כלכלי והם נצברו במהלך הנישואין אמורים להיות מחולקים שווה בשווה בין בני הזוג.

עורך דין לאיזון משאבים וחלוקת רכוש – מהו רכוש

ניגוד אינטרסים מובנה ומובהק קיים בין בני זוג מתגרשים בנושא איזון משאבים וחלוקת רכוש.

מכאן נובעת הרגישות והמורכבות שלו, נושא זה מהווה סלע מחלוקת ואבן נגף בסכסוכי גירושין.

רכוש הוא הגדרה כוללת המכילה בתוכה נכסי מקרקעין, מיטלטלין, חסכונות, קופות גמל, נכסים עסקיים שונים, זכויות פנסיוניות, מוניטין וזכויות נוספות, אשר נצברו במהלך שנות הנישואין, שיש להן ערך כלכלי מדיד.

עורך דין לחלוקת רכוש – הקושי העיקרי בנושא איזון משאבים וחלוקת רכוש

הקושי הנעוץ בחלוקת רכוש נובע הן מהיחס של כל אחד מבני הזוג אל רכוש השנוי במחלוקת והן בשל אי בהירות המצב המשפטי.

במקרים רבים מתגלעת מחלוקת בקשר לנכסים שאמורים להיות מחולקים במסגרת איזון משאבים וחלוקת רכוש, על אף ההבנה כי כל נכס וכל זכות שיש להם שווי כלכלי והם נצברו במהלך הנישואין אמורים

להיות מחולקים שווה בשווה בין בני הזוג.

עורך דין לאיזון משאבים – סייגים לחלוקת רכוש ואיזון משאבים שוויוני

החיים, כידוע מורכבים ונוצרים בהם מצבים, שלא ניתן להחיל עליהם את לשון החוק באופן מדויק.

לדוגמה, כאשר מי מבני הזוג מנצל את אי ידיעת זולתו, את אמונו או את תמימותו ומחזיק בבעלות על נכסים מסוימים שאת דבר קיומם הוא מסתיר מאינו.

כאשר מתגלים נכסים "עלומים, אלה יכולה להתקיים סיבה מספיקה ומוצדקת לחלוקה לא שוויונית אשר באופן פרדוכסלי דווקא היא מקיימת צדק חלוקתי.

מצב נוסף, לא בלתי שכיח, הוא מצב, שבו לאחר גירושין אחד מבני הזוג לא מסוגל לקיים את עצמו מבחינה כלכלית והפערים הכלכליים הנפערים בין מי שהיו בני זוג הם חריפים וקיצוניים.

קיומם של פערים עלה מהווים עילה להחלת סמכות המכונה "נסיבות מיוחדות", המצדיקה, בהינתן מצב ברור של העדר שוויון, חלוקת נכסים בלתי שוויונית.

כמי שפסק דין שלו בנושא חלוקה לא שוויונית סייע למרשי ליהנות מהפסיקה ולממש בכך זכות טבעית ואנושית לצדק חלוקתי, יש לי ידע, ניסיון וקבלות על סיוע משפטי אפקטיבי, שהניב תוצאה שהיתה לשביעות רצונו המלאה

של מי שייצגתי בהצלחה רבה. אשמח לסייע למי מכם שניצבים בפני תהליך של חלוקת רכוש ואיזון משאבים וחוששים שהם יקופחו ויופלו לרעה במסגרתו.

לא תמיד, ודאי לא בתיקי גירושין, יש קשר ישיר בין צדק ובין שוויון. לא אחת מיצוי הצדק מחייב את הפרת עקרון השוויון.

כעורך דין המומחה בענייני גירושין ובמכלול ההיבטים הקשורים בהם כגון מזונות אישהמשמורת והסדרי ראייההסכמי ממון וחיים משותפים ועוד אשמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?