מענה 24/7!
instagram facebook-call facebook-call facebook-call

הסדרי ראייה

משמורת וחלוקת זמני שהות

כאשר זוג הורים מבקש לחיות בנפרד, יש להסדיר פרקי זמן קבועים וסדירים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מההורים.

חלוקת זמני השהות (שכונו בעבר "הסדרי ראייה") יכולה להיעשות בהסכמה בין ההורים, ובמקרה שאין הסכמה תיקבע על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת.

משמורת – חזקת הגיל הרך

משמורת והסדרי ראיה הוא אחד הנושאים הקשים והמורכבים ביותר להסדרה בתהליך גירושין. בהעדר חוק נוהגת וקובעת חזקת הגיל הרך, שעל פיה ילדים עד גיל שש נמצאים בחזקת האם ובמשמורתה.

כאשר בני הזוג  נפרדים, סוגיית משמורת והסדרי ראייה נקבעת בהסכם של בית משפט (לא אחת תהליך גישור מצליח ליישב את הסוגיה, ובמסגרתו מצליחים בני הזוג הפרודים להגיע להסכם המניח את דעת שניהם).

יצוין, כי בזמן האחרון קמים רבים המבקשים לערער על היות האם ההורה הבלעדי הנהנה מהמשמורת של ילדים, ודאי במקרים שבהם ניתן להוכיח כי האב מסוגל לטפל בהם לא פחות טוב ואולי אף טוב יותר מאשר האם.

הסדרי ראייה תלויים בגורמים שונים ובהם: מיקום המגורים של הילדים והמרחק שלהם ממיקום מגורי ההורה הלא משמורן גילם, טיב התקשורת בין בני הזוג הפרודים ועוד.

אין בחוק הישראלי קריטריונים קבועים לפיהם בוחרים מי יהיה הורה משמורן (ההורה שיחזיק בילד).

על פי החוק, קיימת רק חזקת הגיל הרך, שקובעת כי ילדים עד גיל 6 (בנים ובנות) יהיו במשמורת האם, אלא אם כן ישנן סיבות מיוחדת להורות אחרת.

הסדרי ראיה – הסכמה משותפת בנושא משמורת והסדרי ראיה

הסדרי הראיה הינם שונים ומגוונים ונקבעים באופן פרטני.

ההסדרים הנפוצים ביותר הינם הסדרי ביקור אצל ההורה הלא משמורן, הכוללים שני ביקורים באמצע השבוע, בשעות אחר הצהרים, כאשר ביקור אחד כולל לינה והביקור השני מסתיים בשעות הערב וכן ביקור בכל

סוף שבוע שני הכולל אף הוא לינה. כמו כן, בדרך כלל נקבעת חלוקה שווה בין ההורים בחגי ישראל ובתאריכי חופשות מהמוסד החינוכי.

אין ספק כי הסכמה הדדית עדיפה על פסיקת בית משפט, ודאי במקרים שבהם ניתן לחלוק משמורת משותפת.

יחסי אמון המבוססים אל כבוד הדדי, התחשבות וגמישות, מאפשרים לבני הזוג להגיע להסדר הטוב ביותר האפשרי, כאשר השיקול העיקרי הוא טובת הילדים.

במקרים רבים אין ההורים הפרודים מצליחים להגיע להבנה ולהסכמה.

בהעדר הסכמה החלופה היא, כמובן, פנייה אל בית משפט.

הסיכוי לשכנע את בית המשפט כי טובת הילד מחייבת החלטה ובחירה בכם כמשמורנים עליו גובר באופן משמעותי כאשר מייצג אתכם עורך דין המומחה בנושא זה, עורך דין עודד פסקל מעמיד לרשותכם את שירותיו המקצועיים. עם לקוחותיו הרבים נמנים גברים ונשים פרודים רבים שהסתייעו ביכולת, בידע ובניסיון העצומים שלו והשיגו את מבוקשם בתחום משמורת והסדרי ראיה.

הסדרי ראייה – הליך

הסדרי ראייה הם השם החדש של מה שהיה בעבר נקרא משמורת ילדים. הם קובעים, למעשה, זמני שהות של הילדים אצל מי מההורים. ניתן להגיע להסדרים בהסכמה הדדית. בהיעדר הסכמה כזאת יחליט בית הדין לענייני משפחה על ההסדר המתאים. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב.

הסדרי ראייה – על פי טובת הילדים

הסדרי ראייה נקבעים בעיקר על פי טובת הילדים. בית המשפט מתחשב בזאת רבות ורואה בעניין הנ"ל ערך עליון. המשמורת נקבעת רבות על פי כל סיטואציה ובהתאם לחוקים שנקבעו על ידי הרשות המחוקקת. צריך להקדים ולומר כי ילדים עד גיל 6 יישארו כל העת בחזקת האם, אלא אם מדובר בנסיבות אחרות אשר אינן מאפשרות זאת. בכל סיטואציה כזאת מתחשב בית המשפט ברצון הילד וישאל אותו להעדפותיו. בית המשפט יקבע בפסיקותיו על מספר אפשרויות. כך לגבי משמורת מלאה בה שני ההורים נחלקים שווה בשווה בטיפול בילד. לחילופין, על משמורת חלקית אשר במסגרתה הורה אחד מקבל על עצמו את מרבית הטיפול. בנסיבות אלו  ייקבעו להורה השני את זמני השהייה עם הילד. ההחלטות הללו מתווספות להחלטות נוספות הקשורות בילד כמו אופי חינוך שיקבל, רווחתו ועוד. לצורך קבלת ההחלטות יכולים השופטים להיעזר ברשויות רווחה וסעד. הם יזמינו תסקיר סעד אודות המצב המשפחתי של המתדיינים אבל אינם חייבים להתחשב בו בעת קבלת פסיקותיהם.

יישום בפועל

פסיקת בית המשפט מחייבת את שני הצדדים שאמורים לציית לה. במידה וצד אחד מתנער ממחויבויותיו הוא יכול להיענש על כך. ההסדרים הללו אינם נכונים רק למקרה גירושין אלא ניתנים לקביעה גם כאשר שני בני זוג רוצים להביא ילד לעולם ללא זוגיות והורות משותפת.

משרד ידוע בתחום

עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל שמירת  דיסקרטיות, ייעוץ, ליווי ככל שעולה הצורך, מחירים נוחים וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הוא ישמח לשרת אחרים.

משמורת ילדים

משמורת ילדים, או בשם בו היא ידועה כיום – הסדרי ראייה, הינה אחד הנושאים החשובים בעת גירושין. המשמורת מתייחסת אך ורק לקטינים. במידה וקיימת החלטה משותפת של ההורים הרי שהדבר אמור להיכלל בהסכם המקבל תוקף חוקי של בית הדין לענייני משפחה. בכל מצב אחר יהיה צורך בבירור הנושא במוסד גישור או בבית משפט. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רב ערך.

משמורת ילדים – נקודות חשובות

משמורת ילדים, המוכרת כיום כהסדרי ראייה, מתייחסת למקום מגוריו של הילד וסידורי הלינה שלו.  בכל פסיקה משפטית יילקחו בחשבון צרכי הקטין וטובתו. במידה ואין הסכמות וקיימות מחלוקות מהותיות בנושאים של בעלי המשמורת ומקום שהות הילדים, וכן, על דמי המזונות, אופי חינוכם ונושאים חשובים אחרים, ניתן להגיע לגישור בו מעורב עורך דין משפחה בעל ניסיון. עורך הדין יודע להקשיב ולהפנים, ולהבין את מורכבות המצב. הוא יציע מספר פתרונות יצירתיים אשר יכולים להשביע את רצון שני הצדדים. במידה ולא יושג הסכם המקובל על שני ההורים, אז מכלול הנושאים הללו יגיעו לדיון בבית משפט. שופטים נעזרים בסיטואציות אלו ברשויות רווחה וסעד. הם ירצו לקבל תסקירי סעד אודות המצב המשפחתי של המתדיינים. יחד עם זאת, הם אינם חייבים להתחשב בהם בעת קבלת פסיקותיהם.

קבלת החלטות מושכלת

קיימים מספר אלמנטים בהם מתחשבים בעת קבלת ההחלטות.  אחת החשובות בהן היא הקביעה כי ילדים עד גיל 6 יישארו בחזקת האם אלא אם כן מדובר על נסיבות מיוחדות שיש להתחשב בהן. בית המשפט חייב להתחשב ברצון הילד ולשאול אותו לרצונו. בית המשפט יכול להחליט על משמורת מלאה שבה שני ההורים מתחלקים בטיפול שווה בשווה. בנוסף, על משמורת חלקית אשר במסגרתה הורה אחד מקבל על עצמו את מרבית הטיפול ולאחר מתאפשרים זמני ביקור וכדומה. עו"ד עודד פסקל מומחה לדיני משפחה עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל דיסקרטיות, ייעוץ, ליווי ככל הנדרש, מחירים נוחים וכדומה. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מהשתלמויות והתמחויות, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הוא ישרת בשמחה אחרים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?